Vi som var med

   

Här är vi uppställda i de för detta tillfället nya dräkterna vi fått köpa av Smålands Musik och Teater.