Fackeldans

   

Fackeldansen är ett populärt inslag som av naturliga skäl måste ske efter mörkrets inbrott.