Väva Vadmal

   

Väva Vadmal är en dans vi ofta återkommer till, dansen är uppskattad både av oss dansare och publiken. En orsak till detta är säkert att dansen är omväxlande och skiftar uppställningsform. Dessutom är det många som kan se symboliken i dansen.