Besök av Ronneby Folkdansgille 30-31 aug 2008.

 

Maggan och Birgitta hälsar välkommen. Alla begrundar det originella taket på Vaxblekargården Minor och annat att beskåda
           
Vi startade med att fika. Krusagården med sitt vårdträd. En ek som planterades på Gustav den VI:s Eriksgata 1959. Lars-Åke visar oss Mäss Trianon
           
Och kö blir det ju alltid Hur var nu det här jigg-steget Intresserade åhörare
           
Ett vackert spindelnät som mötte oss på Stadsvandringen inne på Ascanska gården. Kvällsfika. Intresserade åhörare
           
Fornminnesgården

Besök på SWEDEC

Samling före avresa.
           
Forsellskagården.

Tore förevisar