Besök av Värendsgillet från Växjö den 24 oktober 2010